هزینه‌ اضافی همراه لپ‌تاپ

هر که بامش بیش برفش بیشتر. این ضرب‌المثل قدیمی در دنیای دیجیتال امروز کاملا نمود دارد زیرا هر چه وسایل بیشتری را برای استفاده و رفاه خود تهیه می‌کنید به وسایل جانبی بیشتری نیز نیازمند می‌شوید