11
یکشنبه 6 خرداد 1397
شماره 7394
سبک زندگی
23023683
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادداشت
اهدای خون داوطلبانه بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ همدلی و نوعدوستی است و از آنجا که در روزهای ابتدایی‌ ماه مبارک رمضان، مراجعه مردم به پایگاه‌های خونگیری کاهش قابل توجهی دارد، درحالی‌که مصرف خون در این‌ماه نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه به‌علت کاهش مسافرت‌های مردم و پزشکان، بیشتر جراحی‌های الکتیو انتخابی در این زمان انجام می‌شود.
۵ تا ۸ درصد از کودکان بین 2 تا ۴ سال دچار لکنت زبان می‌شوند

گفتار درمانی از 2سالگی تا 90سالگی است

«م- م- من دو س- ست دار - ر- م به م - م مدرسه بروم»؛ کشیده و کند حرف می‌زند و با مکث‌های طولانی. هر بار که می‌خواهد حرف بزند کلی سرخ و سفید می‌شود و خجالت می‌کشد از اینکه نمی‌تواند مانند سایر همکلاسی‌هایش روان حرف بزند.
عوامل مختلف مانند رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان، رژیم غذایی، زمینه‌های ژنتیک و گذشت زمان در ایجاد پوسیدگی دندان مؤثر است.