هزینه‌ای برای حمام دندان

زمانی مسواک زدن کار مرسومی در جوامع مختلف بشری محسوب نمی‌شد و همین چند ده سال پیش انواع و اقسام تبلیغات برای ترویج فرهنگ بهداشت دهان و دندان و مسواک زدن مرتب روزانه و شبانه در همین ایران خودمان تولید می‌شد