تغییر و تحول در نوسازی بافت‌فرسوده تهران طی 3سال

شهردار تهران در بازدید سرزده از منطقه 15در جریان معضلات و آسیب‌های اجتماعی این منطقه قرار گرفت و خواستار تهیه آمار دقیق و تفکیک‌شده استان و شهر مددجویان شد. به گزارش شهرنوشت، سیدمحمدعلی افشانی پنجشنبه‌شب از بافت فرسوده منطقه ١٥ هم بازدید کرد.