برای قضاوت درباره اثر طرح ترافیک بر کاهش آلودگی هوا زود است

در بیشتر روزهای یک‌ماه اخیر شاهد بارندگی و وزش باد در تهران بودیم و بر همین اساس نمی‌توان سلامت هوا را به اجرای طرح ترافیک نسبت داد. اگر این طرح در زمستان بررسی شود، آن زمان می‌توان گفت که این طرح در کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده یا خیر.