20
شنبه 6 بهمن 1397
شماره 7588
دانش‌وفناوری
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بحث داغ فناوری در سرمای داووس

چشم‌انداز
نزدیک به نیم‌قرن است که مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه هر سال در شهر داووس سوئیس برگزار می‌شود و محل گفت‌وگوهای مهم مقام‌ها و چهره‌های سیاسی و اقتصادی است.
اوضاع جهان نگران‌کننده و بحرانی است و به‌نظر دانشمندان، حکومت‌ها و نسل بشر نتوانسته‌اند در یک سال گذشته کاری برای بهتر شدن شرایط زندگی در زمین انجام دهند.

مشکلات داخلی در نبرد با # فناتحریم

بسته شدن خدمات ابری دیجیتال اوشن روی سایت‌ها با دامنه ir. به‌خاطر تحریم‌های آمریکا، بحث‌ها درباره توانایی شرکت‌های داخلی برای جذب استارتاپ‌ها را داغ کرده است
فناوری
بسته شدن خدمات دیجیتال‌ اوشن روی سایت‌های ایرانی با دامنه ir. یکی از خبرهایی بود که اواخر هفته گذشته در میان کاربران ایرانی فضای مجازی دست‌به‌دست شد.