3
شنبه 6 بهمن 1397
شماره 7588
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زندان به‌خاطر شفاف‌سازی

حکم 5سال حبس یاشار سلطانی را شعبه 15دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر کرده و البته قابلیت تجدید‌نظر در محاکم استان تهران را دارد.

خیابان کامل در راه تهران

شهربانو امانی: هر سال تا پایان برنامه سوم 22 خیابان کامل خواهیم داشت
شهر
خیابان‌های پایتخت به سمت ایده جهانی خیابان کامل Complete streets می‌روند.