22
شنبه 6 بهمن 1397
شماره 7588
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

‌مبانی پرداخت حقوق حالت اشتغال 2

نکاتی که در پرداخت حقوق حالت اشتغال ایثارگران مشمول باید لحاظ شود.
گفت‌وگو با تعدادی از خریدارانی که به‌دلیل عدم ‌پایبندی خودروسازان به تعهدات‌شان بیرق اعتراض برداشته‌اند

داد خریداران از بیداد خودروسازان

قریب به 2‌ماه است که متقاضیان ثبت‌نام‌کرده برای خرید خودرو مقابل وزارت صنعت و معدن، مجلس شورای اسلامی و... تجمع می‌کنند. حرف حساب این افراد عدم‌پایبندی شرکت‌های تولید‌کننده خودروی داخلی به تعهدات‌شان است.