15
پنج شنبه 8 آبان 1399
شماره 8072
گفت و گو
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دغدغه
حوزه تمدنی مشترک ایران و ترکیه همواره منشأ فرهنگسازی بود، ولی گاهی سبب بروز اختلاف‌هایی هم شده‌است.
یک بعدازظهر پاییزی در چهارراه استانبول با پروفسور «دریا اورس» سفیر ترکیه در ایران

نمی‌توان تهران را ترک کرد

انگار هیچ حس غریبگی وجود ندارد. به‌جز کارکنان اداری سفارت که به زبان فارسی مسلط هستند در دفتر سفیر هم لذت هم‌کلامی با پروفسور «دریا اورس» نه فقط به‌عنوان سفیر کشور ترکیه در ایران که به‌عنوان شخصیتی فرهیخته که سال‌های بسیاری از عمرش را صرف یادگیری و البته آموزش زبان فارسی و مولانا‌پژوهی کرده‌است سبب می‌شود که این ارتباط و گفت‌وگو، احوالی دیگرگون از فضای سیاسی و دیپلماتیک داشته ‌باشد.