ابزارهای خلاقانه؛راهکار خروج اقتصاد از بن‌بست

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره بورس تهران اعلام کرد: هم‌اکنون امکان بهره‌گیری از روش‌های تکنولوژیک برای مدیریت ثروت مردم با استفاده از راهکارهای سیستم مهندسی مالی وجود دارد و با استفاده از آن می‌توان ابزارهایی را در اختیار مردم قرار داد تا ثروت خود را در راه اهدافشان به‌کار گیرند.