50
چهار شنبه 27 تیر 1397
شماره 7433
استان‌ها
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تکیه بر شانه‌های شیلات

صنعت شیلات به دلیل بهره بردن از آب شور دریا برای پرورش ماهی، فرصتی مناسب برای توسعه اقتصادی استان است
شیلات
در فصل صید که از 20 مهر 1396 آغاز شد
ویژه
ماه گذشته در پی پیشروی آب خلیج فارس به سمت رودها
تابستان فصل تعطیلی مدارس است
مراسم افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های معاونت خدمات شهری شهرداری قم
<