گزینه‌های تورم‌زدایی از بودجه ایرانی

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، عبدالناصر همتی، رئیس ‌کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی مأموریت سختی را برای تورم‌زدایی از بودجه ایران در پیش دارند.