05
یکشنبه 2 شهریور 1399
شماره 8020
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3729
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8020
حیات وحش
تا زمانی که دوربین‌های تله‌ای در تمام زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی نصب نشود هرگونه اظهارنظر درمورد تعداد یوزها براساس مدل‌سازی‌‌های علمی است.

احتمال اوج‌گیری کرونا با آلودگی هوا

45میلیون جمعیت ساکن شهرهای بزرگ، با آغاز نیمه دوم سال در معرض ذرات معلقی قرار می‌گیرند که احتمالا انتقال ویروس را آسان می‌کند
آلودگی هوا
پاییز و زمستان99، بی‌شک یکی از سخت‌ترین دوره‌های زندگی برای 45میلیون جمعیت شهرنشین کشور خواهد بود.