21
یکشنبه 2 شهریور 1399
شماره 8020
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سند دوم

درخواست رولف هیکر، روزنامه‌نگار آلمانی برای عکاسی و تهیه گزارش از مراسم ازدواج محمدرضا پهلوی و فوزیه
سند اول
ساخت استادیوم امجدیه سال 1317 به پایان رسید و یک‌سال بعد در شهریور رسماً افتتاح شد

معبد فراموشی

شیرودی امروز و امجدیه دیروز روزگاری معبد ورزش ایران بود
یادداشت اول
ورزش در ایران پیش از افتتاح امجدیه، چیزی مثل اجرای اپرا در یک دشت وسیع بود.