ثبت اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده100 غیرحضوری شد

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از فراهم شدن امکان ثبت اعتراض مالک به آرای صادره کمیسیون‌های ماده100 به‌صورت برخط از طریق کارتابل شهروندی در سامانه «تهران من» خبر داد.