3
پنج شنبه 9 مرداد 1399
شماره 8001
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

از شهر افلاطونی تا شهر ارتباطی

یادداشت
فیلسوفان قدیم در معرفی شهر می‌گفتند که باید «کافی بالذات» باشد؛ یعنی کمال جامعه در این است که بتواند خود را اداره کند.
ویژه
بخشی از آلودگی شهرهای بزرگ ناشی از فعالیت‌های کارگاهی و صنایعی است که درون یا در حریم شهر قرار گرفته‌اند.
ایمنی
رئیس بنیاد مستضعفان در گفت‌وگو با همشهری، با شریف و زحمتکش خواندن دستفروشان پارکینگ پروانه اعلام کرد که بنیاد مستضعفان فقط مسئولیت احیا و ایمن‌سازی پارکینگ پروانه را به‌عهده دارد و مالکیت و مدیریت آن با شهرداری است؛ بنیاد هیچ‌گونه دخالتی در تعطیلی یا بازگشایی این پارکینگ به روی دستفروشان ندارد.
تفاهمنامه تأمین منابع مالی احداث خط10 متروی تهران امضا شد

توسعه مترو با سرمایه مالی منطقه22

گزارش
شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت تا‌کنون در منطقه22 توسعه چندانی نیافته است و رفت‌وآمد در شمال‌غربی شهر بیشتر با تکیه بر خودرو‌های شخصی انجام می‌شود.

باقیمانده اراضی وقفی دماوند به منابع طبیعی بازمی‌گردد

معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها: با همکاری خوب اوقاف و قوه قضاییه باقیمانده اراضی وقفی دماوند هفته آینده به منابع طبیعی بازگردانده می‌شود
پیگیری‌ها برای بازگرداندن اراضی ملی دماوند به بازگشت 2پلاک از یکی از یال‌های کوه دماوند به منابع طبیعی کشور منتهی شد و روز گذشته پلاک‌های 68 و 69 کوه دماوند شامل قله و اراضی کوهپایه‌ای که ششدانگ در اختیار اوقاف بود، از وقف خارج و به منابع طبیعی کشور بازگردانده شد.
حمایت 2قوه از ملی شدن جنگل‌ آق‌مشهد
رئیس قوه قضاییه به پرونده آق‌مشهد ورود کرد و رئیس‌جمهوری گفت: انفال را نمی‌شود وقف کرد
سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه کشور به پرونده وقف جنگل آق‌مشهد ورود کرد و صبح دیروز نیز رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت اعلام کرد: «انفال را نمی‌شود وقف کرد.»
PDF پنج‌شنبه 9 مرداد 1399
کوتاه شهر
برنامه تصویری «سلام آقای شهردار» هرهفته از شبکه شهر پخش می‌شود و سؤال شهروندان مستقیم از شهردار پرسیده می‌شود.