21
دو شنبه 17 شهریور 1399
شماره 8031
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
انعقاد پیمان میان  شاه ایران از یک طرف و پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند و مستعمرات انگلیس و ماوراء البحار و امپراتور هندوستان و هیأت رئیسه شورای‌عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر» در نهم بهمن 1320و قرارداد الحاقی نفتی گِس- گِلشائیان به قرارداد اصلی «بین دولت شاهنشاهی از یک طرف و کمپانی نفت انگلیس و ایران از طرف دیگر» در 26تیر 1328، تنها بخشی از وقایع روزگاری است که محمد ساعد مراغه‌ای در سیاست ایران، نخست‌وزیر بود و نقش پررنگی داشت.
هزار سال پیش که خازم بن خزیمه سردار عباسی برای برچیدن جنبش استاذسیس به خراسان اعزام شد گرچه پیروان او را  را از دم تیغ گذراند و کشتار بسیاری در ناحیه جنوب خراسان تا هرات امروزی انجام داد، اما در همان جا ریشه دواند و تا سال‌های سال بعد خاندانش در منطقه قائنات و بجستان حکمرانی کردند.

ملاقات در تهران

مهم‌ترین رویداد جهان در پایتخت ایران برگزار شد
با وقوع جنگ جهانی دوم و سپس حمله نظامی دولت رایش سوم، یعنی دولت تحت امر آدولف هیتلر به شوروی، قرار بر این شد که دولت‌های متفق، یعنی انگلیس و آمریکا، متفق سومی به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی داشته باشند و با کمک یکدیگر بتوانند نیروی نظامی رایش سوم را شکست دهند.
تهران زیرسایه ترس

تهران زیرسایه ترس

عملیات «پرش بلند» و «شمشیر استالینگراد»
عملیات «یورکا» اسم رمز دیدار سه‌روزه روزولت، استالین و چرچیل در سفارت شوروی در تهران در آذر‌ماه سال1322 بود. آنها قرار بود درباره چهره جهان پس از پایان جنگ با یکدیگر توافق کنند.
دیدار روزولت و چرچیل با استالین در تهران به روایت نیویورک تایمز
دیدار روزولت و چرچیل با استالین در تهران به روایت نیویورک تایمز
روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ اول دسامبر 19439آذر 1322، از دیدار سران آمریکا، بریتانیا و چین با استالین، رهبر روسیه در تهران خبر داد.
PDF دوشنبه 17 شهریور 1399
کوتاه صفحه اول قرن
نامه حکم انتصاب محمدابراهیم خان در سال 1317 به عنوان وزیر پست و تلگراف در کابینه محمود جم. شوکت الملک تا پایان حکومت رضاشاه بر این سمت باقی ماند.
ارسال نامه امنیتی امیر شوکت‌الملک به سفیر انگلستان درخصوص حفاظت از مأموران انگلیسی طی اقامت در تهران و جوابیه مسیو برنارد در اتهام قتل میرزا ابراهیم‌خان توسط نوکران شوکت‌الملک. این نامه در یکشنبه، 9شهریور 1292شمسی نوشته شده است.