پاسخ مسئولان

روابط عمومی سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در پاسخ به پیام مردمی مندرج در تاریخ 10بهمن‌ماه 97تحت عنوان«ناهمواری جاده کوزران به گهواره» با موضوع مشکلات دائمی این جاده، پاسخ داده است