کشف نامه 120ساله

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان اصفهان از پیداشدن نامه‌ای خطاب به مادر محمدعلی شاه قاجار و دختر بزرگ امیرکبیر در یکی از خانه‌های قدیمی اصفهان خبر داد.