فرهادی به آمریکا نمی‌رود

اصغر فرهادی در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز: طعم عشق و نفرت در همه جای دنیا یکسان است
اصغر فرهادی به مراسم آغاز نمایش «همه می‌دانند» در 8 فوریه 201919بهمن 1397 در آمریکا نخواهد رفت.