12
سه شنبه 27 اسفند 1398
شماره 7907
ادب‌وهنر
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
# با-کتاب-در-خانه-می‌مانیم

از قفسه 98 برای نوروز 99

تعطیلات طولانی نوروز 99با داستان کرونا، اغلب ما را وادار کرد که به سنت‌ها و روش‌های منسوخ شده گذران وقت و روبه‌رو شدن با اوقات فراغت برگردیم.