07
جمعه 5 آبان 1402
شماره 8923
همشهری جمعه 7
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با کمک سرگرمی باتری‌های‌تان را شارژ کنید!

یادداشت
می‌گوید خودش زمانی آن‌قدر به کار کردن علاقه داشته که کار واقعا برایش تبدیل به یک تفریح شده بود! در آن دوران، فقط کار کرد و لذت‌های کوچک زندگی را اصلا تجربه نکرد.
ویژه
لذت پیدا کردن مسیر صحیح مارپیچ کم نیست.
دقیقاً همین حروف الفبا را طوری در خانه‌های خالی قرار دهید که نام سه میوه در جدول دیده شود.
در فضای مجازی همشهری جمعه، هر هفته مسابقه متفاوتی به نام کتاب‌شنوی برگزار می‌شود.
هفته قبل علی امتحان دیکته داد و همه را غلط نوشت! اما معلم، نمره دیکته علی را ۱۹ ثبت کرد!

تیزبین

به سوی قدس برای اتمام ظلم

نقش شمشیرماهی‌ها در حل سودوکو!

سلام. توی این جلسه می‌خوایم در مورد تکنیک دوم خانواده N-Fish که اسمش Swordfishشمشیر ماهی هست صحبت کنیم.
جدول کلمات - شماره 8923
برای حل این جدول، پاسخ هر سؤال را به صورت حرف به حرف در جهتی که پیکان مربوطه نشان می‌دهد وارد کنید .
سودوکو
PDF همشهری جمعه 7
کوتاه همشهری جمعه 7
ماهیانه حدود 3 میلیون تومان جایزه نقدی برای برندگان این صفحه واریز می‌شود و هر پاسخ صحیح یک شانس برای جایزه هفتگی و ماهیانه است.