03
جمعه 5 آبان 1402
شماره 8923
همشهری جمعه 3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سوغات زاکانی برای تهرانی‌ها

شهردار تهران دست پُر به پایتخت برمی‌گردد؛ کوله‌باری حاوی دو تفاهم و دو قرارداد مهم
گزارش
هفته گذشته، شهردار تهران به دعوت شهردار چین برای حضور در اجلاس «راه ابریشم» به چین رفت تا برای بهبود وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت گام‌های اساسی و جدیدی بردارد.