04-05
جمعه 5 آبان 1402
شماره 8923
همشهری جمعه 4-5
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

7 هزار شهید در 20 روز

کشتار رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد
دریچه
بیش از 20 روز از شروع جنگ غزه می‌گذرد و آمار کشتار رژیم صهیونیستی در هر لحظه بیشتر می‌شود تا جایی‌که در پایان روز بیستم شمار شهدای فلسطینی در نتیجه بمباران‌های وحشیانه و فاجعه‌بار صهیونیست‌ها از ۷هزار نفر هم عبور کرد.
نگاه
سؤال جذاب این است؛ دنیای بعد از اسرائیل چگونه است؟ برای مثال که گوشه ذهنتان باشد، ببینید دنیای بعد از فروپاشی حکومت خودخوانده داعش چگونه بود؟ چقدر دوز خباثت‌های آنها فروکش کرد. اصلا فتیله جنایت‌هایشان به‌کلی پایین کشیده شد.

دنیای منهای اسرائیل

جهان بدون صهیونیست‌ها، چطور جهانی است؟
گزارش
شاید گویاترین کلمه برای معرفی دنیای پس از اسرائیل این باشد که بازوی نظام سلطه در منطقه و بالطبع در کل دنیا، از بین خواهد رفت؛ سلطه‌ای که امروز تمامی زندگی مردم دنیا را فراگرفته و انسان‌ها را برده و عبد اقلیتی سرمایه‌دار و ظالم کرده که عمده آنها در شبکه صهیونیستی دنیای سلطه قرار می‌گیرند.
PDF همشهری جمعه 4-5
کوتاه همشهری جمعه 4-5
اگر دیده می‌شود که سفرهای متواتر مقامات آمریکایی و سردمداران دولت‌های اروپایی به تل‌آویو صورت می‌گیرد یا همه قدرت آن‌ها در اسرائیل متمرکز شده است، همگی به‌مثابه تنفس مصنوعی هستند .