نقل قول

مجتبی طهماسبی آشتیانی، سرپرست اداره‌کل مستمری‌های تأمین اجتماعی: درصورتی که مجموع سابقه اصلی و ارفاقی ناشی از درصد جانبازی این جمعیت به ۳۰ سال برسد، شرط سنی مقرر در قانون حذف می‌شود.