خدمتگزاری بی‌پایان

مردی از قریه فیروزآباد که با حقوق نمایندگی مجلس بیمارستان ساخت
در قریه‌ای کوچک در ۶کیلومتری شهرری چشم به جهان گشود اما قبل از وداع با دار فانی، برای رفع نیازهای مردم اقدامات بسیاری انجام داد و باعث شد نامش برای همیشه در شهرری ماندگار شود.