رفع موارد اختلافی بین فرقه‌های مذهبی در کتاب‌های درسی
وزیر آموزش و پرورش از ایجاد «کارگروه ویژه مسائل آموزشی و پرورشی اهل سنت» خبر داد و گفت: این کمیته به‌منظور شناسایی و حل مشکلات دانش‌آموزان اهل تسنن در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده ‌است و یک نفر از صاحب‌نظران حوزه اهل تسنن و همچنین تعدادی از کارشناسان آنها نیز در آن حضور دارند که در مجموع 7نفر هستند که در این زمینه مطالعه و برنامه‌ریزی خواهند کرد.