جمع‌آوری بیش از 30هزار نمونه ژنتیک از متهمان و محکومان

معاون حقوقی قوه قضاییه از جمع‌آوری بیش از 30هزار نمونه ژنتیک متهمان و محکومان در بانک ژنتیک خبر داد