حل مشکلات دارویی با 4هزار میلیارد تومان نقد و اوراق

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: متأسفانه پرداخت بیمه‌ها چندین‌ماه به عقب افتاده و بازار دارویی را با اختلال مواجه کرده است.