کافه مجلس | سیاست

در گوشه‌ای از صحن بهارستان در جریان جلسه علنی مجلس تعدادی از نمایندگان اصولگرا چون کریمی قدوسی، محمدمهدی زاهدی و محمد دهقان با هم رایزنی می‌کردند