5
دو شنبه 15 بهمن 1397
شماره 7596
بورس
23023621
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

یکه‌تازی قاچاق کالا در اقتصاد ایران

یادداشت
کالا نشان می‌دهد که در هیچ‌دوره‌ای به مثابه 2سال اخیر شبکه‌های قاچاق کالا و ارز یکه‌تاز میدان اقتصاد کشور نبوده است.
بانک
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به برنامه این بانک برای واگذاری سهام 3‌شرکت اظهار کرد: با این تصمیم بانک کشاورزی به‌طور کامل از بنگاه‌داری خارج می‌شود.

خروج نقدینگی از بورس شتاب گرفت

شاخص کل بورس تهران دیروز با یک افت سنگین، 2500واحد معادل1/5درصد افت کرد
بورس
شاخص کل بورس تهران دیروز با یک افت سنگین 1.5درصد افت کرد.