هجوم نقدینگی به بورس تهران

شاخص کل بورس تهران در مبادلات روز گذشته بازهم رکورد زد و با یک صعود پر قدرت از مرز 94هزار واحد هم عبور کرد.