باربری بین شهری در دنیای مجازی

استارت آپ
استارت آپ‌های جدیدی به بازار آمده‌اند که بارهای سنگین بین شهری را برای صاحبان صنعت جابه‌جا می‌کنند