نگرانی بنگاه‌های اقتصادی از دست‌انداز اینترنتی

تأثیر اختلال اینترنت بر کسب‌وکارها به‌خصوص در حوزه خدمات، انتظار فعالان اقتصادی برای بهبود وضعیت تولید در مهرماه را کاهش داده است
شاخص مدیران خرید اقتصاد بعد از نزول 3ماهه، خود را به بالاتر از مرز رکود رسانده، اما فعالان اقتصادی نگران این هستند که اختلال اینترنت به‌خصوص برای بخش خدمات دردسرساز شود و این شاخص دوباره به ارقام پایین‌تر سقوط کند.