پشت‌پرده اغتشاشات به روایت قاضی‌القضات

محسنی‌اژه‌ای به مقام‌های مربوطه دستور داد رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات را سرعت دهند
رئیس قوه قضاییه دیروز در نشست شورای‌عالی این قوه، ضمن تشریح پشت‌پرده اغتشاشات اخیر و عاملان و محرکان اصلی آن، صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی را در این حوادث دخیل دانست .