عدد خبر/30 میلیارد
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه گفت: برای تکمیل ساختمان کتابخانه مرکزی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور درنظر گرفته شده است.