16
چهار شنبه 10 اسفند 1401
شماره 8726
روایت تهران
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
10اسفند سال1366 مرحله پنجم جنگ شهرها توسط رژیم بعثی عراق با موشکباران تهران آغاز شد

روز شوک

گزارش
نیمه دوم دهه۶۰‌ با وجود آنکه چند سالی از شروع جنگ تحمیلی می‌گذشت و در کوچه‌‌ پس‌کوچه‌ها پناهگاه‌ها ساخته شده بودند، برای مردم پرواز هواپیماهای جنگنده‌ها همزمان با ترس، التهاب داشت.