21
چهار شنبه 10 اسفند 1401
شماره 8726
سیاست2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مسمومیت‌های سریالی از دانشگاه‌ها تا مدارس

گزارش
مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان در مدارس قم، پروژه مشکوکی است که برخی معتقدند دست عوامل خارجی در آن عیان است و تلاشی باهدف به تعطیلی کشاندن مراکز آموزشی کشور به‌حساب می‌آید؛ رویکردی که از نخستین روزهای آغاز اغتشاشات در کشور از سوی جریان‌های معاند پیگیری شد.
ویژه
مریم رجوی سرکرده فرقه منافقین با صدور بیانیه ای بار دیگر به مسمویت دانش آموزان پاسخ داد.
جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی مخالفان نظام هر جا سکانداری روایت رسمی و بهنگام داخلی در بروز حوادث را خالی دیده‌، نوک پیکان اتهامات را به سمت داخل گرفته است.
ماجرای مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در مدارس، نه از ۱۹آذر و مدرسه‌ای از قم که از هفته‌ها قبل از آن آغاز شده بود.

پروژه سَمی

رمزگشایی همشهری از ماجرای پیچیده مسمومیت دانش‌آموزان
سیاسی
ماجرای مسمومیت‌های مرموز در ایران روزبه‌روز ابعاد تازه‌تری می‌گیرد، در این میان آنچه به‌نظر می‌رسد این است که عوامل اصلی این اقدامات به‌دنبال بر هم زدن آرامش روانی جامعه بوده و از طرفی درصدد هستند تا کشور را با حاشیه همراه کنند.