23
شنبه 8 دی 1397
شماره 7564
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کیوسک

کیوسک
«آمریکا دیگر پلیس دنیا نیست» اولین ملاقات ترامپ با نیروهای آمریکایی در عراق
خاورمیانه
ارتش سوریه بعد از درخواست نیروهای کرد حاضر در منبج، وارد این شهر شمالی شد و پرچم دولت مرکزی را در برخی ساختمان‌ها برافراشت.

خانه‌تکانی سعودی

33 مقام سعودی با تصمیم سلمان تغییر کردند
بار دیگر فرمان‌های شبانه پادشاه عربستان به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شد؛ فرمان‌هایی که در نتیجه آنها یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در کابینه سعودی در عصر ملک‌سلمان شکل گرفته است.