یک‌پنجم خودروهای تهران، ترمز استاندارد ندارند

گزارش همشهری از وضعیت معاینه فنی وسایل‌نقلیه تهران در سال‌جاری
این روزها با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، بازار مراکز معاینه فنی، داغ داغ است.