راهکارهایی برای اجرایی شدن پهنه رودکی
گزارشی از کارگاه مرزبندی مفهومی، فرهنگ و هنر پهنه رودکی
بیش از 2دهه است که از طرح پهنه رودکی به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح فرهنگی و هنری پایتخت می‌گذرد؛ طرحی که از شمال به خیابان انقلاب، از جنوب به نوفل‌لوشاتو، از شرق به حافظ و از غرب به ولیعصر می‌رسد.