7
شنبه 28 اردیبهشت 1398
شماره 7665
زیست‌بوم
23023611
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

موزه و مفهوم توسعه

یادداشت
28اردیبهشت از سوی شورای بین‌المللی موزه‌ها به‌عنوان روز جهانی موزه نامگذاری شده است و در این روز 40هزار موزه در سراسر جهان بزرگداشت موزه‌ها را برگزار می‌کنند.
ویژه
با توجه به اینکه در دو دهه اخیر، میزان افزایش حجم و وزن زباله‌های خانگی شهروندان افزایش چشمگیری داشته یک سؤال اساسی مطرح است.

موزه‌های ایران از تحول جهانی عقب مانده‌اند

مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی: اعتبار سالانه موزه‌های ایران 50میلیون دلار و هزینه ساخت یک موزه در قطر 500میلیون دلار است
موزه
هفته میراث‌فرهنگی در ایران با روز جهانی موزه‌ها آغاز می‌شود اما موزه‌های ایران چه وضعیتی دارند؟