خرید یک هزار و 630واگن برای متروی تهران به‌زودی

مترو
شهردار تهران با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در توسعه شبکه مترو تهران گفت...