۲۹
شنبه 25 آذر 1396
شماره 7271
حوادث
۲۳۰۲۳۶۲۲
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۰۹
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کشف جسد آخرین کوهنورد در اشترانکوه

یک هفته پس از حادثه هولناک در رشته کوه اشترانکوه که در جریان آن 9کوهنورد جان باخته بودند،
3دوست صمیمی برای تفریح از تهران راهی شمال شدند اما این سفر به قتل یکی از آنها منجر شد

دستگیری خواستگار قلابی با 400حساب بانکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش تنها 8فقره از چک‌های بلامحلی که این مرد خرج کرده بود حدود 29میلیارد تومان بوده است
مجرم سابقه‌دار در نقش تاجری ثروتمند به خواستگاری دختران پولدار می‌رفت تا نقشه‌های شومش را عملی کند.
زنی که می‌گوید ناخواسته و بر سر کنترل کردن تلفن همراه شوهرش با وی درگیر شده و او را به قتل رسانده، در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

دومین حکم قصاص در پرونده مرد جنایتکار

مرد جنایتکار که برای رسیدن به زنی، شوهر وی را به قتل رسانده و خاکستر جنازه‌اش را به رودخانه ریخته بود

درگیری خونین در پارک

درگیری 2پسر جوان پایان خوشی نداشت و به قتل یکی به‌دست دیگری ختم شد.