4هدف پشت‌پرده خرابکاری‌ها

کشف و خنثی‌سازی بزرگ‌ترین خرابکاری صنعتی در صنایع موشکی ایران که در روزهای اخیر از سوی حفاظت اطلاعات وزارت دفاع انجام شد، برگ درخشان دیگری را در زمینه مقابله هوشیارانه و مؤثر با اقدام‌های ضدامنیتی دشمنان این مرز و بوم رقم زد.