• یکشنبه 28 مرداد 1397
  • الأحَد 7 ذی الحجه 1439
  • 2018 Aug 19

داد بازنشستگان از بیداد هزینه‌ها

فریدون ٥ سال پیش قدش ١٩٢سانتی‌متر بود اما حالا قامت او به زحمت به ١٦٥ سانتی‌متر می‌رسد. دولا‌ دولا راه می‌رود. قدیم‌تر‌ها، پیرها به 9٠-8٠سالگی که می‌رسیدند قدشان خمیده می‌شد.
شهردار تهران در بازدید از پروژه‌های عمرانی اعلام کرد

بهره‌برداری از 2 پروژه ‌بزرگ شهری تا مهر

شهردار تهران دیروز در بازدید صبحگاهی از چند پروژه شهری، از افتتاح تونل آرش - اسفندیار و دوربرگردان مدرس- نلسون ماندلا تا قبل از باز‌شدن مدرسه‌ها خبر داد.

مداخلات خارجی در بستر ضعف‌های داخلی

موارد مختلفی از مداخلات قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، شامل همه مسائلی که در دهه‌های 20 و 30 منجر به کودتای 28مرداد و توقف فرایند ‌گذار به دمکراسی شد و نیز مداخلاتی که در آستانه انقلاب و 4دهه اخیر شاهد آن هستیم، در همه این موارد بیش از اینکه روی مداخلات خارجی تمرکز داشته باشیم، باید به این واقعیت تاریخی توجه کنیم که همواره بیگانگان از عوامل استبداد در داخل و نبود ‌انسجام ملی، برای نفوذ خود استفاده کرده‌اند.

بازنشستگان و برون‌رفت از تنگناهای معیشتی

دولت‌ها به 2 طریق می‌توانند از اقشار حقوق‌بگیر و بازنشسته حمایت کنند؛ یکی اینکه متناسب با نرخ تورم که هم در قانون تأمین‌اجتماعی و هم در قوانین حاکم بر صندوق بازنشستگی کشوری به آن اشاره شده، حقوق بازنشستگان را افزایش دهند.

دیدگاه مذهبی باعث تحول روحی طیب شد

«طیب حاج رضایی» خوش سابقه نبود. سال‌های جوانی را به درگیری و چاقوکشی و زندان گذراند. رد پای او در واقعه 28مرداد به‌عنوان یکه بزن بهادر معروف به نفع پهلوی به روشنی دیده می‌شود.

مدادهایی که می رویند

سال‌ها پیش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌عنوان مربی کار می‌کرد و وظیفه‌اش آموزش بچه‌ها بود. حالا در کانون مسئولیتی ندارد، اما هنوز هم آموزش بچه‌ها را وظیفه خود می‌داند.
بازخوانی رفتارهای آمریکا در کودتای 28مرداد و تداوم این رفتارها در گفت‌وگو با محمد هاشمی

حمله به انتخاب مردم

65 سال پیش آمریکا با کودتا علیه دولت قانونی و مردمی محمد مصدق، زمینه‌های بازگشت دیکتاتوری محمدرضا پهلوی را به کشور فراهم کرد.

مالباختگان غیرمجازها چه کسانی هستند

قیمت گوشت؛ قربانی عرضه

مجلس و قوه قضاییه اطلاعات خود را وارد سامانه ثبت حقوق نکردند

مرگ زیست محیطی در حریم ری