وقتی بیان، قهرمان بوکان شد

«اگر روزی برایم حادثه‌ای اتفاق افتاد، کوله‌پشتی، کفش، لباس و بقیه وسایل کوهنوردی‌ام را به دوستانم بدهید.»