با مردم

از ساکنان محدوده شهرداری منطقه15 در نزدیکی یکی از پرترددترین و شلوغ‌ترین شعبه‌های تامین اجتماعی کشور هستم که هر روز پناهگاه شمار زیادی از بیکاران ناشی از کروناست که به‌دنبال دریافت بیمه بیکاری یا استفاده از مزایای بیمه‌شان به تامین اجتماعی آمده‌اند.