از عطر فضا تا بخارى جیبى!

این روزها که به‌خاطر شیوع کرونا بیش‌تر اوقات خانه‌ایم، همه‌اش به دنبال خبرهای تازه می‌گردیم که حوصله‌مان سر نرود. یکی از حوزه‌هایی که همیشه حتی در چنین روزهایی می‌شود روی خبرهایش حساب کرد، علم و فناوری است؛ چون هرگز از پا نمی‌ایستد و مدام در حال تازه‌شدن است.