آیا حاضرید مراقبت از مادرتان را به یک روبات بسپارید؟

ماجرای استفاده از روبات‌ها برای کمک به سالمندان مثل هر فناوری دیگری در دنیا جنجالی است. برخی آن را پایان انسانیت می‌خوانند و برخی دیگر می‌گویند چرا نباید از تکنولوژی‌های جدید برای بهبود کیفیت زندگی افراد استفاده کرد؟